MENU

Πολιτική Απορρήτου

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ - ΑΓΓΕΛΙΚΗ
(ΛΚΜΚ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ)
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

1. ΟΡΟΙ

Επισκεπτόμενοι τον ιστότοπο www.lkmk.gr, συμφωνείται πως αποδέχεστε αυτούς τους όρους χρήσης, όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και συμφωνείτε πως είστε υπεύθυνοι για την τήρηση τυχούσας τοπικής νομοθεσίας. Εάν δεν συμφωνείτει με οποιονδήποτε από αυτούς τους όρους, σας απαγορεύεται να χρησιμοποιήσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό τον ιστότοπο. Το περιεχόμενο του ιστότοπου αυτού προστατεύεται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας και εμπορικών σημάτων.

2. ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΤΗΣ

 1. Το υλικό που συμπεριλαμβάνεται στον ιστότοπο της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) (πληροφορίες ή λογισμικό) επιτρέπεται να καταφορτωθεί μία φορά για προσωρινή αποθήκευση με σκοπό την περιστασιακή, προσωπική, μη εμπορική χρήση μόνο. Αυτό είναι άδεια χρήσης, όχι μεταφορά δικαιωμάτων, και με αυτή την άδεια χρήσης δεν εχετε το δικαίωμα:
  1. να τροποποιήσετε ή να αντιγράψετε το υλικό·
  2. να χρησιμοποιήσετε το υλικό για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό καθώς και να προβείτε σε δημόσια προβολή του (εμπορική ή μη εμπορική)·
  3. να προσπαθήσετε αναστρέψετε τον πηγαίο κώδικα ή να χρησιμοποιήσετε τεχνικές ανάδρομης τεχνικής έρευνας στο λογισμικό που περιλαμβάνεται στον ιστοτόπο της Κατσιβέλη Θεόπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί)·
  4. να αφαιρέσετε οποιοδήποτε σήμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιδήποτε στοιχείο που καταδεικνύει ιδιοκτησία και προέλευση από το υλικό· ή
  5. να μεταβιβάσετε το υλικό σε τρίτο άτομο ή να τα αντιγράψετε σε άλλον εξυπηρετητή.
 2. Αυτή η άδεια χρήσης καθίσταται άκυρη αυτόματα, εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε περιορισμό της και η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) διατηρεί το δικαίωμα να την ακυρώσει ανά πάσα στιγμή. Αφού ολοκληρώσετε την επισκόπηση του υλικού ή με την ακύρωση και τερματισμό της άδειας χρήστης, είστε υποχρεωμένοι να καταστρέψετε τυχόν υλικό που έχετε στην κατοχή σας, είτε σε ηλεκτρονική, είτε σε έντυπη μορφή.

3. ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ

 1. Το υλικό που περιλαμβάνεται στον ιστοτόπο της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) διατίθεται ως έχει. Η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) δεν προβαίνει σε καμία εγγύηση, ρητή ή έμμεση και εφεξής αποποιείται και ακυρώνει κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων (ενδεικτικά) έμμεσες εγγυήσεις ή δυνατότητα εμπορευσιμότητας, καταλληλότητα για συγκεκριμένο σκοπό ή για μη καταπάτηση πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλη παραβίαση νομικών δικαιώμάτων.
 2. Επιπλέον, η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) δεν εγγυάται και δεν εγείρει αξιώσεις σχετικά με την ακρίβεια, τα πιθανά αποτελέσματα ή την αξιοπιστία χρήστης του υλικού της ιστοσελίδας ή άλλο σχετικό υλικό από τον ιστοτόπο ή άλλους ιστοτόπους με τους οποίους ο ιστοτόπος αυτός συνδέεται με συνδέσμους.

4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Σε καμία περίπτωση η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) ή οι προμηθευτές της ευθύνονται για τυχόν βλάβες ή ζημίες (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημίες από απώλεια δεδομένων ή κερδών) που προκύπτουν από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του υλικού του ιστοτόπου της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί), ακόμη και αν η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) έχουν ενημερωθεί προφορικώς ή γραπτώς για την πιθανότητα τέτοιας ζημίας. Επειδή κάποιες περιοχές δεν επιτρέπουν περιορισμούς ή έμμεσες εγγυήσεις ή περιορισμούς ευθύνης για άμεσες ή έμμεσες ζημίες, αυτοί οι περιορισμοί μπορεί να μην ισχύουν για εσάς.

5. ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Το υλικό που εμφανίζεται στον ιστοτόπο της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) μπορεί να περιλαμβάνει τεχνικά, τυπογραφικά ή φωτογραφικά σφάλματα. Η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) δεν εγγυάται πως οποιοδήποτε υλικό στον ιστοτόπο της είναι ακριβές, πλήρες ή ενημερωμένο. Η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) μπορεί να κάνει αλλαγές στο περιεχόμενο του ιστοτόπου ανά πάσα στιγμή και χωρίς ειδοποίηση. Ωστόσο η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) δεν εγγυάται πως το υλικό του ιστοτόπου θα παραμένει ενήμερο.

6. ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) δεν έχει επιθεωρήσει όλους τους ιστοτόπους που συνδέονται με τον ιστότοπο και δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο των συνδέσμων αυτών. Η χρήση κάποιου συνδέσμου δεν σημαίνει πως η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) εγκρίνει ή επικροτεί τον ιστότοπο αυτό. Η χρήση τέτοιων συνδέσμων και των συνδεδεμένων ιστοτόπων γίνεται υπ’ ευθύνη του χρήστη.

7. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους Χρήστης του ιστοτόπου της χωρίς ενημέρωση. Χρησιμοποιώντας τον ιστοτόπο συμφωνείτε πως δεσμεύεστε με την εκάστοτε εκδοχή αυτών των Όρων Χρήστης.

8. ΝΟΜΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Αυτοί οι Όροι Χρήσης έχουν συγγραφεί και ελέγχονται βάσει του Ελληνικού Δικαίου και των δικαστηρίων της πόλης των Αθηνών. Αποδέχεστε, άνευ ανακλήσεως, πως οποιαδήποτε διένεξη υπάγεται στη δικαιοδοσία αυτού του κράτους και τοποθεσίας.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το ιδιωτικό σας απόρρητο είναι πολύ σημαντικό για μας. Αποτελεί πολιτική της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) να σέβεται το απόρρητό σας όσον αφορά πληροφορίες πο συλλέγουμε στον ιστοτόπο μας www.lkmk.gr και σε άλλους ιστοτόπους που κατέχει και διαχειρίζεται.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι εξυπηρετητές μας αυτόματα καταγράφουν κάποια στάνταρ δεδομένα που παρέχει ο φυλλομετρητής σας. Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται "μη ταυτοποιήσιμα δεδομένα" καθώς δεν σας ταυτοποιούν από μόνα τους. Αυτά μπορεί να συμπεριλαμβάνουν την διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, το είδος και έκδοση του φυλλομετρητή σας, τις σελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας, το χρόνο και ημερομηνίας της επίσκεψης, το διάστημα για το οποίο παραμείνατε σε κάθε σελίδα κ.ά.

Επίσης ενδέχεται να συλλέγουμε πληροφορίες για τη συσκευή με την οποία αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το είδος συσκευής, λειτουργικό σύστημα, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής και δεδομένα γεω-εντοπισμού. Το τι συλλέγουμε μπορεί να εξαρτάται από τις ρυθμίσεις της συσκευής και του λογισμικού σας. Σας συστήνουμε να ελέγξετε τις πολιτικές του κατασκευαστή της συσκευής σας ή του λογισμικού σας για να μάθετε τι πληροφορίες μας παρέχουν.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μπορεί να σας ζητήσουμε προσωπικά δεδομένα, όπως:

Αυτά τα δεδομένα θεωρούνται "ταυτοποιήσιμα" καθώς σας ταυτοποιούν προσωπικά. Ζητούμε προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται μόνο με την παροχή των υπηρεσιών μας και τα χρησιμοποιούμε μόνο για να παρέχουμε την υπηρεσία αυτή ή για να τη βελτιώσουμε.

ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Συλλέγουμε δεδομένα μόνο με δίκαια και νόμιμα μέσα, με τη γνώση και τη συγκατάθεσή σας. Επίσης σας ενημερώνουμε γιατί τα συλλέγουμε και πώς θα χρησιμοποιηθούν. Είστε ελεύθεροι να αρνηθείτε το αίτημά μας για συλλογή δεδομένων, αλλά γνωρίζοντας πως ίσως δεν θα μπορέσουμε να σας παράσχουμε κάποια επιθυμητή υπηρεσία χωρίς αυτά.

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα συνδυασμό ταυτοποιήσιμων και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων για να κατανοήσουμε ποιοί είναι οι επισκέπτες μας, πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας και πώς μπορούμε να βελτιώσουμε μελλοντικά την εμπειρία που παρέχει ο ιστοτόπος μας. Δεν μοιραζόμαστε λεπτομέρειες σχετικές με αυτές τις πληροφορίες δημόσια, αλλά μπορεί να μοιραστούμε συγκεντρωτικές, άνωνυμες συλλογές αυτών των πληροφοριών, για παράδειγμα σε αναφορές τάσεων χρήσης της ιστοσελίδας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας ενημερώσουμε για ενημερώσεις για την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες μας καθώς και με προωθητικό υλικό που θεωρούμε ότι θα σας ενδιαφέρει. Αν δεν θέλετε να δέχεστε τέτοιο προωθητικό υλικό, μπορεί να ακολουθήσετε τις πληροφορίες "απεγγραφής" που σας παρέχουμε με κάθε προωθητική αλληλογραφία μας.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται και υπόκεινται επεξεργασία στην Ελλάδα ή όπου εμείς και οι συνεργάτες μας, οι συνεργάτες τους και τρίτοι πάροχοι έχουν τις εγκαταστάσεις τους. Μεταφέρουμε δεδομένα μόνο μεταξύ περιοχών με νομοθεσίες προστασίας δεδομένων που συμπλέουν με την δική μας προσήλωση στην ιδιωτικότητα των χρηστών μας.

Κρατάμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για όσο καιρό είναι απαραίτητο για να σας παρέχουμε μια υπηρεσία ή για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας στο μέλλον. Για όσο καιρό κατέχουμε τα δεδομένα αυτά, θα τα προστατεύουμε με όλους τους εμπορικά αποδεκτούς τρόπους ώστε να εξασφαλίζονται από απώλεια και κλοπή καθώς και από την χωρίς εξουσιοδότητηση πρόσβαση, αποκάλυψη, αντιγραφή, χρήση ή τροποποίηση. Ωστόσο σας ενημερώνουμε πως καμία μέθοδος ηλεκτρονικής διαβίβασης ή αποθήκευσης δεν είναι 100% ασφαλής και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε απόλυτη ασφάλεια των δεδομένων σας.

Αν αιτηθείτε να διαγραφούν τα προσωπικά σας δεδομένα ή όταν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν μας είναι πλέον απαραίτητα, θα τα διαγράφουμε από τα συστήματά μας εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

COOKIES (ΚΟΥΛΟΥΡΑΚΙΑ)

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε “κουλουράκια” για να συλλέγουμε πληροφορίες για τη δραστηριότητά σας σε όλο τον ιστότοπό μας. Το cookie ("κουλουράκι") είναι ένα μικρό αρχείο που ο ιστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας και το διαβάζει κάθε φορά που μας επισκέπτεστε για να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό μας βοηθά να σας παρέχουμε περιεχόμενο βάσει των προτιμήσεων που έχετε ορίσει. Παρακαλούμε να ανατρέξετε στην Πολιτική Cookies για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για:

Αυτές οι υπηρεσίες έχουν πρόσβαση σε δεδομένα μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό που τους έχουμε ορίσει. Δεν μοιραζόμαστε μαζί τους ταυτοποιήσιμα δεδομένα χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας. Δεν τους δίνουμε άδεια να αποκαλύψουν ή να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα για κανέναν άλλο σκοπό.

Περιστασιακά μπορεί να επιτρέπουμε περιορισμένη πρόσβαση στα δεδομένα μας από εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες με σκοπό την ανάλυση και βελτίωση των υπηρεσιών μας. Αυτή η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο για όσο είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί μια συγκεκριμένη εργασία. Συνεργαζόμαστε μόνο με εξωτερικούς συνεργάτες των οποίων η πολιτική απορρήτου συμπλέει με τη δική μας.

Θα αρνηθούμε αιτήματα για δεδομένα από το κράτος ή όργανα της τάξης, αν θεωρούμε πως το αίτημα είναι πολύ γενικό ή άσχετο με το σκοπό για τον οποίο ζητούνται τα δεδομένα. Ωστόσο, μπορεί να συνεργαστούμε αν θεωρήσουμε πως οι πληροφορίες είναι απαραίτητες ή κατάλληλες για το νομικό σκοπό για τον οποίο ζητούνται, για να προστατέψουμε τα δικά μας δικαιώματα και την περιουσία μας, για να προστατέψουμε το κοινό και ατομικό συμφέρον, για να εμποδίσουμε την τέλεση εγκλήματος ή για να εμποδίσουμε κάτι που ευλόγως θεωρούμε παράνομο, νομικά κολάσιμο ή ανήθικο.

Διαφορετικά δεν μοιραζόμαστε, ούτε παρέχουμε προσωπικές πληροφορίες σε τρίτους. Δεν πουλάμε, ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε διαφημιστές ή τρίτους.

ΠΑΙΔΙΚΟ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

Ο ιστότοπος αυτός δεν απευθύνεται σκοπίμως σε παιδιά, ούτε συλλέγει προσωπικά δεδομένα παιδιών. Αν είστε γονέας/κηδεμόνας και θεωρείτε πως το παιδί σας συμμετέχει στον ιστοτόπο μας σε δραστηριότητα που περιλαμβάνει τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και δεν έχετε λάβει ειδοποίηση ή αίτηση συναίνεσης, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε αμέσως μαζί μας. Τα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας δώσετε δεν θα χρησιμοποιηθούν για διαφήμιση ή προωθητικές ενέργειες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Αυτή η πολιτική απορρήτου καλύπτει μόνο την συλλογή και διαχείριση δεδομένων από την Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί). Συνεργαζόμαστε μόνο με συνεργάτες, συνεργάτες τους και τρίτους παρόχουν υπηρεσιών των οποίων η πολιτική απορρήτου συμπλέει με τη δική μας, αλλά δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τις δικές τους ενέργειες σχετικά με ζητήματα απορρήτου.

Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστοτόπους που δεν διαχειριζόμαστε εμείς. Να γνωρίζετε πως δεν ελέγχουμε το περιεχόμενο και τις πολιτικές αυτών των ιστοτόπων και δεν αναλαμβάνουμε ουδεμία ευθύνη για τις δικές τους ενέργειες σχετικά με ζητήματα απορρήτου.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά το δοκούν, μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την Πολιτική Απορρήτου για να αντικατοπτρίζει τις τρέχουσες αποδεκτές πρακτικές. Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να ενημερώσουμε τους χρήστες μας για τις αλλαγές μέσω της ιστοσελίδας μας. Αν είστε καταγεγραμμένος χρήστης στο www.lkmk.gr, θα ενημερωθείτε με τα στοιχεία επικοινωνίας που έχουν αποθηκευθεί στο λογαριασμό σας. Αν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το ιστότοπο και μετά τις αλλαγές της πολιτικής απορρήτου, αυτό θα θεωρείται ως αποδοχή των πρακτικών μας ως προς το ιδιωτικό απόρρητο και τα προσωπικά δεδομένα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΑΣ

Ως χρήστης έχετε το δικαίωμα να είστε ενήμερος για το πώς συλλέγονται και χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας. Δικαιούστε να ξέρετε τι δεδομένα έχουμε συλλέξει για εσάς και πως τα επεξεργαζόμαστε. Δικαιούστε να διορθώνετε και να ενημερώνετε τα προσωπικά σας δεδομένα καθώς και να αιτηθείτε αυτά να διαγραφούν. Μπορείτε να διορθώσετε ή να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή με τα εργαλεία που σας παρέχουμε στον πίνακα ελέγχου του λογαριασμού σας.

Δικαιούστε να περιορίσετε τη χρήση των δεδομένων σας ή να την αρνηθείτε, διατηρώντας το δικαίωμα να χρησιμοποείτε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους δικούς σας σκοπούς. Δικαιούστε να αρνηθείτε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας για αποφάσεις που λαμβάνονται αποκλειστικά με αυτοματοποιημένες διαδικασίες.

Αν έχετε οποιοδήποτε προβληματισμό ή απορία για το πώς διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, μπορείτε να επικοινήσετε μαζί μας:

Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί)
Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική
info@lkmk.gr

Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί)
Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Κατσιβέλη Θεοπούλα-Αγγελική
info@lkmk.gr

Η Πολιτική αυτή ισχύει από 25 Μαΐου 2018.

Χρησιμοποιούμε cookies ("κουλουράκια") για να βελτιώσουμε την εμπειρία σας στο www.lkmk.gr. Αυτή η Πολιτική Cookies είναι μέρος της Πολιτικής Απορρήτου της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί) και καλύπτει την χρήση cookies μεταξύ της συσκευής και του ιστοτόπου μας. Επίσης παρέχουμε και βασικές πληροφορίες για υπηρεσίες τρίτων που χρησιμοποιούμε, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιούν τα cookies ως μέρος της υπηρεσίας του, παρόλο που δεν καλύπτονται από αυτή την Πολιτική.

Αν δεν θέλετε να δέχεστε cookies από εμάς, θα πρέπει να ορίσετε ο φυλλομετρητής σας να αρνείται τα cookies από το www.lkmk.gr, αλλά κατανοώντας πως μπορεί να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ COOKIE

Το cookie ("κουλουράκι") είναι ένα μικρό αρχείο που ο ιστότοπός μας αποθηκεύει στον υπολογιστή σας κάθε φορά που μας επισκέπτεστε και συνήθως περιέχει πληροφορίες για τον ίδιο τον ιστότοπο, ένα μοναδικό αναγνωριστικό που επιτρέπει στον ιστότοπο να αναγνωρίζει τον φυλλομετρητή σας όταν επιτρέφετε, επιπλέον στοιχεία ανάλογα με τους σκοπούς του cookie και τη διάρκεια ζωής του.

Τα cookies χρησιμοποιούνται για να ενεργοποιούν κάποιες λειτουργίες (π.χ. τη σύνδεση στο λογαριασμό μας), να ελέγχουν τη χρήση του ιστοτόπου (π.χ. στατιστικά), να σώζουν τις προτιμησεις του χρήστη (π.χ. χρονική ζώνη, προτίμηση ειδοποιήσεων) και να προσαρμόζουν το περιεχόμενο (π.χ. διαφήμιση, γλώσσα).

Τα cookies που δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε κανονικά αναφέρονται ως "πρωτεύοντα cookies" και συνήθως μόνο καταγράφουν τη δραστηριότητά σας στον συγκεκριμένο ιστότοπο. Τα cookies που δημιουργούνται από άλλους ιστοτόπους και εταιρείες (δηλαδή από τρίτους) ονομάζονται "cookies τρίτων" και μπορούν να καταγράψουν τη δραστηριότητά σας και σε άλλους ιστοτόπους που χρησιμοποιούν την ίδια τρίτη υπηρεσία.

ΕΙΔΗ COOKIES ΚΑΙ ΠΩΣ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕ

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ COOKIES

Τα απαραίτητα cookies είναι αναγκαία για την εμπειρία που θα έχετε στον ιστότοπο, ρυθμίζουν βασικές λειτουργίες, όπως η σύνδεση χρηστών, η διαχείριση λογαριασμού, το καλάθι αγορών και η διαδικασία πληρωμής. Χρησιμοποιούμε απαραίτητα κουλουράκια για να ενργοποιούμε ορισμένες λειτουργίες στον ιστότοπό μας.

COOKIES ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα cookies αποδοτικότητας καταγράφουν το πώς χρησιμοποιείται τον ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας, αλλά χωρίς να συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για σας. Συνήθως αυτή η πληροφορία είναι ανώνυμη και αθροίζεται για όλους τους χρήστες του ιστοτόπου, ώστε μια εταιρεία να μπορεί να κατανοήσει τα μοτίβα χρήσης των επισκεπτών, να εντοπίσει και να διαγνώσει ένα πρόβλημα ή σφάλμα που συναντούν οι χρήστες και να λάβει καλύτερες αποφάσεις για τη βελτίωση της εμπειρίας που παρέχει ο ιστότοπος. Τα cookies αυτά μπορεί να δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (πρωτεύοντα) ή από τρίτους. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies αποδοτικότητας.

COOKIES ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τα cookies λειτουργικότητας χρησιμοποιούνται στη συλλογή πληροφοριών για τη συσκεύή σας και τυχόν ρυθμίσεις που μπορείτε να κάνετε στον ιστότοπο που επισκέπτεστε (όπως γλώσσα και ζώνη ώρας). Με αυτές τις πληροφορίες οι ιστότοπο μπορούν να παρέχουν προσαρμοσμένο, ενισχυμένο ή στοχευμένο περιεχόμενο και υπηρεσίες.Τα cookies αυτά μπορεί να δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (first-party) ή από τρίτους. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies λειτουργικότητας.

COOKIES ΣΤΟΧΕΥΣΗΣ/ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί τι είδους προωθητικό περιεχόμενο είναι πιο σχετικό και κατάλληλο για εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Οι ιστότοποι μπορεί να τα χρησιμοποιούν για να προσφέρουν στοχευμένες διαφημίσεις ή για να περιορίζουν το πόσες φορές θα δείτε μια διαφήμιση. Αυτό βοηθά τις εταιρείες να βελτιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαφημιστικών τους εκστρατειών και την ποιότητα του περιεχομένου που σας εμφανίζουν. Τα cookies αυτά μπορεί να δημιουργούνται από τον ιστότοπο που επισκέπτεστε (first-party) ή από τρίτους. Τα cookies στόχευσης/διαφήμισης μπορούν να καταγράψουν τη δραστηριότητά σας και σε άλλους ιστοτόπους που χρησιμοποιούν την ίδια τρίτη υπηρεσία. Στον ιστότοπό μας χρησιμοποιούμε cookies στόχευσης/διαφήμισης.

COOKIES ΤΡΙΤΩΝ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΜΑΣ

Μπορούμε να χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων εταιρειών και ατόμων στον ιστότοπό μας, π.χ. παρόχους στατιστικών και συνεργάτες περιεχομένου. Σε αυτούς παρέχουμε επιλεκτικά δεδομένα για να μας παρέχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες. Μπορεί επίσης να δημιουργήσουν third-party cookies για να μπορέσουν να μας προσφέρουν μια συγκεκριμένη υπηρεσία. Τα cookies αυτά μπορούν να καταγράψουν τη δραστηριότητά σας και σε άλλους ιστοτόπους που χρησιμοποιούν την ίδια τρίτη υπηρεσία. Καθώς δεν έχουμε έλεγχο επί των cookies τρίτων, δεν καλύπτονται από την Πολιτική Cookies της Κατσιβέλη Θεοπούλας-Αγγελικής (ΛΚΜΚ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί)

ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΡΙΤΩΝ

Ελέγχουμε τις πολιτικές απορρήτου όλων των τρίτων παρόχων υπηρεσιών πρωτού ζητήσουμε τις υπηρεσίες τους για να είμαστε βέβαιοι πως οι πρακτικές τους συμπλέουν με τις δικές μας. Ποτέ δεν συνεργαστούμε εν γνώσει μας με τρίτους που θέτουν σε κίνδυνο ή παραβιάζουν το απόρρητο των χρηστών μας.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙΤΕ ΤΑ COOKIES

Αν δεν θέλετε να δέχεστε cookies από εμάς, μπορείτε να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή σας να απορρίπτει τα cookies από τον ιστότοπό μας. Οι περισσότεροι φυλλομετρητές είναι εξ αρχής ρυθμισμένοι να αποδέχονται τα cookies, αλλά μπορείτε να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις του ώστε να απορρίπτουν πλήρως τα cookies ή να σας ενημερώνουν όταν ένας ιστοτόπος προσπαθεί να δημιουργήσει ή να ενημερώσει ένα cookie.

Αν επισκέπτεστε ιστοτόπους από πολλές συσκευές, θα πρέπει να ενημερώσετε τις ρυθμίσεις σε κάθε μία συσκευή ξεχωριστά.

Αν και κάποια cookies μπορούν να μπλοκαριστούν χωρίς να επηρεαστεί ένας ιστότοπος, ο αποκλεισμός όλων των cookies μπορεί να σημαίνει πως δεν θα έχετε πρόσβαση σε κάποιες λειτουργίες ή και περιεχόμενο στους ιστοτόπους που επισκέπτεστε.